Buxarlanma Kristallaşması Skid

  • Buxarlanma kristallaşma sürüşməsi

    Buxarlanma kristallaşma sürüşməsi

    Təbii qaz təmizləyici qurğunun çirkab sularının təmizlənməsində buxarlandırıcı kristallaşma skidinin tətbiqi Na2SO4-NaCl-H2O-nun faza diaqramı ilə birlikdə təhlil edilməlidir.Buxarlandırıcı kristallaşma təkcə duz və suyun ayrılması prosesi deyil, həm də buxarlanma kristallaşma sistemində qeyri-üzvi duzu effektiv şəkildə ayırmaq üçün hər bir qeyri-üzvi duzun həll olma xüsusiyyətlərini birləşdirə bilər.