Kükürdsüzləşdirmə Skid

 • Təbii Qaz Təmizləmə Sistemi Molekulyar ələkdən kükürdsüzləşdirmə

  Təbii Qaz Təmizləmə Sistemi Molekulyar ələkdən kükürdsüzləşdirmə

  Cəmiyyətimizin inkişafı ilə biz təmiz enerjinin tərəfdarıyıq, ona görə də təmiz enerji kimi təbii qaza tələbat da artır.Bununla belə, təbii qazın istismarı prosesində bir çox qaz quyularında tez-tez hidrogen sulfid olur ki, bu da avadanlıqların və boru kəmərlərinin korroziyasına səbəb olur, ətraf mühiti çirkləndirir və insan sağlamlığına təhlükə yaradır.Elm və texnologiyanın inkişafı ilə təbii qazın kükürddən təmizlənməsi texnologiyasının geniş tətbiqi bu problemləri həll etdi, lakin eyni zamanda təbii qazın təmizlənməsi və təmizlənməsi xərcləri də müvafiq olaraq artdı.

 • Hidrogen sulfid yanacaq qazı təmizləyici qurğu

  Hidrogen sulfid yanacaq qazı təmizləyici qurğu

  Giriş Cəmiyyətimizin inkişafı ilə biz təmiz enerjinin tərəfdarıyıq, ona görə də təmiz enerji kimi təbii qaza tələbat da artır.Bununla belə, təbii qazın istismarı prosesində bir çox qaz quyularında tez-tez hidrogen sulfid olur ki, bu da avadanlıqların və boru kəmərlərinin korroziyasına səbəb olur, ətraf mühiti çirkləndirir və insan sağlamlığına təhlükə yaradır.Elm və texnologiyanın inkişafı ilə təbii qazın kükürddən təmizlənməsi texnologiyasının geniş istifadəsi bu problemləri həll etdi, lakin eyni zamanda...
 • Molekulyar ələk kükürdsüzləşdirmə aparatı

  Molekulyar ələk kükürdsüzləşdirmə aparatı

  Molekulyar ələk kükürdsüzləşdirmə (kükürdləşmə) skid, həmçinin molekulyar ələk şirinləşdirmə skid adlanır, təbii qazın təmizlənməsi və ya təbii qazın kondisionerləşdirilməsində əsas cihazdır.Molekulyar ələk çərçivə strukturu və vahid mikroməsaməli strukturu olan qələvi metal alüminosilikat kristalıdır.

 • Təbii Qaz Şirinləşdirici Skid

  Təbii Qaz Şirinləşdirici Skid

  MDEA təbii qazın kükürddən təmizlənməsi (kükürdsüzləşdirmə) sürüşməsi, həmçinin MDEA şirinləşdirici skid və təbii qazın kükürddən təmizlənməsi qurğusu adlanır, təbii qazın təmizlənməsi və ya təbii qazın kondisionerləşdirilməsində əsas cihazdır.

 • Təbii qazla şirinləşdirici avadanlıq sürüşməsi

  Təbii qazla şirinləşdirici avadanlıq sürüşməsi

  Molekulyar ələk təbii qaz şirinləşdirmə avadanlığı (kükürdləşmə) sürüşməsi, həmçinin təbii qazdan molekulyar ələk sulfidinin çıxarılması adlanır, təbii qazdan və təbii qazdan H2S çıxarılmasında əsas cihazdır.

 • Təbii qazın təmizlənməsi üçün MDEA kükürdsüzləşdirmə aparatı

  Təbii qazın təmizlənməsi üçün MDEA kükürdsüzləşdirmə aparatı

  MDEA kükürddən təmizləmə (kükürddən təmizləmə) skid, həmçinin MDEA şirinləşdirici skid adlanır, təbii qazın təmizlənməsi və ya təbii qazın kondisionerləşdirilməsində əsas cihazdır.